Nyheter i Norge vs. nyheter i USA

Nyheter i Norge vs. nyheter i USA

Det å lese nyheter er joe de aller fleste av oss har som en fast del av rutinen vår – enten det er å sjekke nyhetene hver morgen, høre på radioen på vei til jobb eller se på nyhetene om kvelden før vi legger oss. Og i Norge har vi stor tillitt til mediene, og at de er så nøytrale som mulig. Men dette er ikke sant for mange land i verden, og USA er kanskje et av de beste eksemplene på et system som er et helt annet enn det Norske.

Når man leser nyheter i Norge kan man føle seg rimelig sikker på at nyhetene man får presentert er mer enn mindre objektive. Det er ikke mulig å unngå forskjellige bias helt, så nyhetene vil selvsagt aldri kunne bli helt nøytrale, men de jobber mor å være så nøytrale som overhodet mulig. Det er selvsagt medier i Norge som lener litt til den høyre eller venstre politiske siden, men dette er ikke så veldig merkbart.

Polarisering

Med Norge som kontrast, er historien en helt annen i USA. Der kan man i høy grad se at mediene ikke er så nøytrale som her – eller prøver å være det. De sier kanskje at de er det, eller at det de presenterer er sannheten, men i motsetning til Norge er mediene så preget av å lene i enten en demokratisk eller republikansk retning, at det er umulig å ikke se at de forskjellige mediene er i opposisjon med hverandre.

Dette er et glimrende eksempel på hvordan man som leser burde være mer kildekritisk – for det vil alltid være vinklet basert på hvem som skriver det og hva deres holdninger er, selv når man prøver å være så nøytral som mulig. Sånn er det bare, alltid.